ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Our equipment covers the entire range of adhesive tapes, making it possible to adapt the material to width, length, type of film while minimizing time

  • GHEZZI automatic cutters for all types of acrylic, pvc, tape, covering all desired dimensions

  • Vertical cutting lathe for dimensions from 4mm to 1,000mm for all types of films

  • Printing Machines for Acrylic, PVC, PAPER

  • Laminating for sparkling and duplex films

  • Packaging for individual