Εμπορία & Παραγωγή Υλικών Συσκευασίας
  • Οικολογική Πιστοποίηση

    eco-certification

  • Πιστοποιημένη Επιχείρηση ISO

    ISO 9001:2015

  • Βραβείο Ελέγχου Ποιότητας

    Quality Control Award

Bag

Candy

A bag (also known regionally as a sack) is a common tool in the form of a non-rigid container. The use of bags predates recorded history, with the earliest bags being no more than lengths of animal skin, cotton, or woven plant fibers, folded up at the edges and secured in that shape with strings […]

Shopping Bag

Shopping bags are medium-sized bags, typically around 10–20 litres (2.5–5 gallons) in volume (though much larger versions exist, especially for non-grocery shopping), that are often used by grocery shoppers to carry home their purchases. They can be single-use (disposable), used for other purposes (storage, can liners, etc.) or designed as reusable shopping bags. Types and […]

Chips Bag

Metallised films (or metalized films) are polymer films coated with a thin layer of metal, usually aluminium. They offer the glossy metallic appearance of an aluminium foil at a reduced weight and cost. Metallised films are widely used for decorative purposes and food packaging, and also for specialty applications including insulation and electronics. Metallisation is […]

Gift Bag

A bag (also known regionally as a sack) is a common tool in the form of a non-rigid container. The use of bags predates recorded history, with the earliest bags being no more than lengths of animal skin, cotton, or woven plant fibers, folded up at the edges and secured in that shape with strings […]

iPack Ltd 2023 Powered by e-iT