Εμπορία & Παραγωγή Υλικών Συσκευασίας
  • Οικολογική Πιστοποίηση

    eco-certification

  • Πιστοποιημένη Επιχείρηση ISO

    ISO 9001:2015

  • Βραβείο Ελέγχου Ποιότητας

    Quality Control Award

Bottle

Vine Retail

The earliest bottles or vessels were made by ancient man. Ingredients were melted to make glass and then clay forms were dipped into the molten liquid. When the glass cooled off, the clay was chipped out of the inside leaving just the hollow glass vessel. This glass was very thin as the fire was not […]

Milk Bottle

Many beverages, food items and other consumer products are delivered in bottles or packages made from PET. The #1 code is usually found on or near the bottom of the container. Manufacturers like it because it’s safe, strong, transparent and versatile. Customers choose it for its safety, light weight, resealability, shatter-resistance and recyclability. Up to […]

iPack Ltd 2023 Powered by e-iT