Εμπορία & Παραγωγή Υλικών Συσκευασίας
  • Οικολογική Πιστοποίηση

    eco-certification

  • Πιστοποιημένη Επιχείρηση ISO

    ISO 9001:2015

  • Βραβείο Ελέγχου Ποιότητας

    Quality Control Award

Hand

Retail Bags

Shopping bags are medium-sized bags, typically around 10–20 litres (2.5–5 gallons) in volume (though much larger versions exist, especially for non-grocery shopping), that are often used by grocery shoppers to carry home their purchases. They can be single-use (disposable), used for other purposes (storage, can liners, etc.) or designed as reusable shopping bags. Types and […]

iPack Ltd 2023 Powered by e-iT