Εμπορία & Παραγωγή Υλικών Συσκευασίας
  • Οικολογική Πιστοποίηση

    eco-certification

  • Πιστοποιημένη Επιχείρηση ISO

    ISO 9001:2015

  • Βραβείο Ελέγχου Ποιότητας

    Quality Control Award

Pet

Water PET

Many beverages, food items and other consumer products are delivered in bottles or packages made from PET. The #1 code is usually found on or near the bottom of the container. Manufacturers like it because it’s safe, strong, transparent and versatile. Customers choose it for its safety, light weight, resealability, shatter-resistance and recyclability. Up to […]

iPack Ltd 2023 Powered by e-iT