Εμπορία & Παραγωγή Υλικών Συσκευασίας
  • Οικολογική Πιστοποίηση

    eco-certification

  • Πιστοποιημένη Επιχείρηση ISO

    ISO 9001:2015

  • Βραβείο Ελέγχου Ποιότητας

    Quality Control Award

Retail

Retail Bags

Shopping bags are medium-sized bags, typically around 10–20 litres (2.5–5 gallons) in volume (though much larger versions exist, especially for non-grocery shopping), that are often used by grocery shoppers to carry home their purchases. They can be single-use (disposable), used for other purposes (storage, can liners, etc.) or designed as reusable shopping bags. Types and […]

Ketchup Bottle

Many beverages, food items and other consumer products are delivered in bottles or packages made from PET. The #1 code is usually found on or near the bottom of the container. Manufacturers like it because it’s safe, strong, transparent and versatile. Customers choose it for its safety, light weight, resealability, shatter-resistance and recyclability. Up to […]

iPack Ltd 2023 Powered by e-iT